Nieuws

Hier vind u alle nieuws van ons bedrijf en binnen de branche.


COVID-19 enquete 
De gehele wereld is in de ban van de Covid-19 situatie, welke op diverse facetten in ons dagelijks leven invloed heeft.

Wij hebben een sociaal-economisch onderzoek verricht op sociale media, waarbij onze focus in eerste instantie lag op de effecten op de lokale vastgoedmarkt.  Het aantal respondenten met daadwerkelijk een link naar vastgoed viel echter zwaar tegen.

Slechts een handvol mensen is werkzaam binnen de vastgoedmarkt en amper 5% is actief als eigenaar en verhuurder op de markt en merkt een wijziging in de prijzen. Ook is er een significante daling van het aantal reacties merkbaar. Mensen hebben natuurlijk andere prioriteiten zoals hun gezondheid en de drang om te overleven binnen de pandemie.

Wel heeft het onderzoek ons inzicht gegeven in de  sociale effecten, maar ook de economische gevolgen welke Covid-19 heeft op de situatie van onze burgers.
Aan het onderzoek hebben ca. 160 personen deelgenomen.

Het overgrote deel van respondenten komt uit Paramaribo,
is van het vrouwelijk geslacht en zit in de leeftijdscategorie 30-45 jaar. Wanica volgt met ruim 25% de hoofdstad rap op.

Met name de economische gevolgen zijn voor velen merkbaar. Ruim 80% van de respondenten heeft een inkomensbuffer van minder dan een maand, omdat de lockdown hun werkzaamheden volledig heeft stopgezet. Dit houdt in dat zij absoluut gebruik zullen maken van de tegemoetkoming van srd 1.500,- die door de Overheid is aangekondigd. Slechts 15% van de respondenten geeft aan geen gebruik van de faciliteit te zullen maken. Ongeveer een derde van de geïnterviewden geeft aan een daling van hun inkomsten te merken.

Een positief effect is dat bijna de helft van de mensen de extra tijd met hun gezin/ familie op prijs stelt. Opmerkelijk is dan ook wel dat bijna een derde van de respondenten gedwongen tijd met de mensen om hen heen doorbrengt.

Een belangrijke vraag die we zouden kunnen stellen is, of er dan een correlatie is met een mogelijke stijging van het aantal meldingen van incidenten in de huiselijke omgeving.

Momenteel zitten we wederom in een partiële lockdown, waarbij een groot aantal diensten de werkzaamheden hervat hebben. Desondanks denkt het overgrote deel van de respondenten dat de lockdown tot na augustus zal duren.
De tijd zal het uitwijzen.

Blijft u echter voorzichtig en neem de voorzorgsmaatregelen in acht.


Whatsapp Realty updates
Wilt u ook op de hoogte blijven van onze Real Estate updates?

Registreer dan met uw nummer via whatsapp om al onze updates te ontvangen!

 • Stap 1: Stuur een appje met “JA” naar het nummer 7148313
 • Stap 2: Sla het nummer 7148313 op als Renaissance in uw contacten.

Zo blijft u altijd en overal op de hoogte van de vastgoedontwikkelingen bij Renaissance

#RenaissanceRealty
#VoelJeThuis


Nieuwe huurwet woonruimte

Afgelopen maand is in DNA de nieuwe Huurwet voor Suriname goedgekeurd. Een wijziging van de wet uit 1949 was gezien de tijdsgeest waarin wij leven, meer dan welkom.

De afkondiging van deze nieuwe wet heeft heel wat stof doen opwaaien. Wij zetten de grootste wijzigingen voor u op een rij:

 • De verhuur van woningen aan Surinamers, mag enkel in surinaamse dollar geschieden, tenzij deze aantoonbaar een inkomen hebben in buitenlandse valuta;
 • Bij de verhuur aan buitenlanders/ buitenlandse organisaties, mag de prijs wel in usd/ euro;
 • Zowel huurder als verhuurder kunnen zich in het geval van een dispuut, wenden tot de Huurcommissie;
 • Verhuurders mogen bij wanbetaling(bijvoorbeeld een achterstand van 2 maanden), onbehoorlijk gebruik en ernstige wandaden van de huurder, het contract ontbinden;
 • Verhuurders kunnen niet ongestraft huurprijzen in hun voordeel aanpassen.

Compliance verklaring Renaissance

Renaissance Realty is een van de eerste makelaarskantoren die compliance proof werkt en de internationale regelgeving met betrekking tot de Wet MOT(Meldingsplicht Ongebruikelijke Transacties) en de WID (Wet Identificatie Dienstverleners) naleeft.

Ons kantoor neemt in het kader van de opkomende NRA(Nationale Risico Analyse), als enige makelaar, deel aan de werkgroep van het PMT(Project Management Team) voor de sector vastgoed.

Meer weten?

Lees onze volledige verklaring hier.


Bekendmaking

Met trots mogen wij u mededelen dat onze eigen Omayra Bouterse, door het PTC is aangetrokken om tijdens het collegejaar 2019/2020 voor de allereerste bachelor vastgoedopleiding in Suriname, het vak Vastgoedmarketing te doceren. Inmiddels is zij ook al benaderd voor een tweede periode.

Aruna Kirpal is sinds kort ons team komen versterken als Office Manager. U kunt haar bereiken via OFFICE of op werkdagen tot 13u op ons kantoornummer 433591
Daarna gaat zij gezellig met ons het veld in om inzicht te krijgen in onze activiteiten.


Taxatie of waardebepaling?

Een waardebepaling van je huidige woning geeft je inzicht in je bestedingsruimte en mogelijke overwaarde. Een waardebepaling is geheel vrijblijvend en dus gratis, maar vermeld slechts een indicatieve waarde en is niet voldoende voor de verstrekking van een hypotheek.

Het taxatierapport vermeldt de huidige waarde van de woning, de belangrijkste eigenschappen, de omgevingsfactoren en de bronnen die door de taxateur zijn geraadpleegd. Uit deze gegevens trekt onze taxateur een conclusie met betrekking tot de waarde van je woning. Het aantal uur dat het kost om een taxatierapport op te stellen verschilt per situatie en is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de grootte van de woning, de onderhoudsstaat of de omgevingsfactoren.

Waardebepaling of taxatierapport aanvragen?
Dat kan hier


PTC opleiding Vastgoed & Makelaardij

Het Poly Technisch College heeft recentelijk kenbaar gemaakt dat de eerste Vastgoedopleiding in Suriname in november dit jaar van start gaat. 

Inmidels hebben zich al meer dan 20 kandidaten ingeschreven voor deze nieuwe opleiding.  Onze directeur, Omayra Bouterse, is als PTC alumna en makelaar/ taxateur gevraagd ook haar krachten aan deze opleiding te geven.


MI GLIS

Sinds het onthef van Ricardo Vreden als hypotheekbewaarder, lijkt de rust nog niet teruggekeerd bij het GLIS.  President Bouterse heeft in zijn jaarrede aangegeven de Perceelsid tot 1 augustus 2020 aan te houden.

Een deel van de werknemers heeft in Ronald Hooghart een vakbondsleider gevonden, welke niet door de directeur erkend wordt. Dit lijkt een nasleep te krijgen, daar Hooghart niet alleen met acties van het personeel, maar ook met de rechtsgang dreigt. Intussen zijn de werkzaamheden weer aangevangen, echter ervaren het publiek en overige dienstverleners die afhankelijk zijn van het Glis, vertraging in de service.

Op 30 september jl. heeft President Bouterse, tijdens de jaarrede bekend gemaakt de werking van de Perceelsidentificatie op te schorten. Hij heeft aangekondigd dat door aanpassing van de L-decreten het grondbeleid zodanig zal worden gewijzigd, dat de procedures rond grondhuur sterk zullen worden vereenvoudigd. De presidentiële resolutie ter ondersteuning van deze uitspraak is echter nog niet gepubliceerd. Tot die tijd zijn de notarissen gebonden aan transporten met Perceelsidentificatie.


Vastgoed opleiding 

Goed nieuws op opleidingsgebied! Binnenkort heeft Suriname eindelijk een officiele HBO opleiding op het gebied van Vastgoed.

Het nieuwe collegejaar, dat oktober 2019 van start gaat, biedt PTC(Poly Technisch College) namelijk de 4-jarige deeltijdopleiding Vastgoed en Makelaardij aan. De kosten zijn geraamd op usd 2500 per collegejaar.


MI GLIS en ROGB

Hypotheekbewaarder Ricardo Vreden is officieel uit zijn functie ontheven door President Bouterse. In de resolutie wordt aangegeven dat de raad van toezicht ernstige handelingen heeft geconstateerd die in strijd zijn met de wet alsmede de rechtszekerheid met betrekking tot de openbare registers.
Een officiele vervanger dient nog te worden benoemd.

Tevens is er per 15 mei j.l een nieuwe Minister op ROGB. Tegenwoordig zwaait Lekram Soerdjan de scepter op het ministerie van grondzaken.


COMPLIANCE PROOF

Op 29 mei j.l heeft Renaissance Realty samen met collega Terzol vastgoed, als een van de eerste Makelaarskantoren in Suriname, de stempel COMPLIANCE PROOF behaald. 

Om de integriteit van het financiele stelsel te waarborgen en te blijven deelnemen aan het internationaal handelsverkeer, is het van eminent belang dat wij als natie voldoen aan internationale wet- en regelgeving. Dat houdt in dat wij als kantoor officieel werken conform de regelgeving mbt de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties(MOT) en WID(Wet Identificatie Dienstverleners). Er dient dus nagegaan te worden wie onze klanten zijn en wat de herkomst van hun vermogen is.
Onbewust deden wij dat al, dus voor u als klant en voor ons als organisatie verandert er niet zoveel.
Wij zijn in elk geval gereed voor de Nationale Risico Analyse die het vierde kwartaal van 2019 gepland is.


REAL ESTATE SEMINAR SURINAME

Op 27 mei j.l heeft Renaissance Realty tesamen met Terzol Vastgoed, Aruna Singh, Bissessur & Co, Kuh-Nah Aannemingsbedrijf en Finabank N.V. het allereerste Vastgoed Seminar in Suriname georganiseerd.
Het Seminar is georganiseerd met als doel, het informeren van de samenleving over de rechten en plichten, maar ook de eisen die zij moeten stellen aan dienstverleners binnen het vastgoedproces.
Het bijzonder goed geslaagd evenement vond plaats in Courtyard Marriott, waarbij de volgende onderdelen de revue zijn gepasseerd:

 • Het hypotheekproces, van aanvraag tot realisatie
 • Knelpunten binnen het bancair proces
 • Bouwen: het aannemersperspectief
 • De makelaar: taken en behoefteinventarisatie
 • De verzekeringsagent: zekerheid in de toekomst
 • De notaris: de rol binnen het vastgoedproces
 • De Jurist:fiscale en juridische aspecten
 • Juridische zaken rondom vastgoed: de perceelsid

Het Seminar bood plek aan circa 150 personen, terwijl er zich ruim 250 mensen hebben geregistreerd. De organisatie zal nog nagaan op welke wijze er gezien de interesse, invulling gegeven kan worden aan een structureel karakter van dit evenement.

De deelnemende bedrijven hebben het evenement geheel uit eigen middelen georganiseerd en hebben de opbrengst van de avond, ad SRD 7165 in zijn geheel aan St. Hoop voor Kinderen gedoneerd.


 REAL ESTATE SEMINAR
Het eerste Real Estate Seminar wordt op 27 mei a.s in Courtyard Marriott gehouden.
Tijdens dit evenement wordt u door professionals vanuit de branche op gedegen wijze geïnformeerd over het reilen en zeilen binnen de vastgoedwereld.
Het evenement zelf is gratis, echter vragen wij wel om een donatie van srd 50 ten behoeve van Stichting Hoop voor Kinderen.

Wij zullen als organisatie in samenspraak met de leiding van het kindertehuis nagaan waar de behoefte ligt, zodat wij een concrete bijdrage kunnen leveren!

Wij zien u graag op 27 mei. Vergeet niet hier te registreren om verzekerd te zijn van toegang tot het eerste Real Estate Seminar in Suriname.


MI GLIS

Hypotheekbewaarder Ricardo Vreden is weer in functie hersteld door president Desi Bouterse. Minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer had hem aangezegd per 9 april direct te stoppen met zijn werkzaamheden. Dit met behoud van salaris. “In afwachting op het besluit van de president, wordt u de toegang tot de werkplek ontzegd”, staat in de brief aan Vrede.

Personeel en staf van MI-Glis zijn in beraad gegaan nadat zij gisteren geconfronteerd werden met de situatie. Vakbondsleider Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties heeft eerder vandaag ook een gesprek gehad met de werknemers. Hij zou in contact treden met de president.

Hooghart om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat de zaak intussen is teruggedraaid, nog voordat hij met de president heeft gesproken. Hij merkt op dat de minister niet bevoegd is om de hypotheekbewaarder te ontheffen uit zijn functie. Hij begrijpt niet waarmee de minister bezig is.

Bron: www.starnieuws.com


GARANTIEFONDS WONINGBOUW

De regering zal binnen afzienbare tijd moeten komen met een nieuw Huisvestingsplan, vinden assembleeleden. Het vorige plan besloeg de periode 2012-2017 en is dus verstreken. Het parlement bereidt het wettelijk kader voor van het Nationaal Woningbouwfonds en het Nationaal Garantiefonds Huisvesting Suriname. De wetsontwerpen voor de nieuwe fondsen zijn dinsdag behandeld tijdens een openbare commissievergadering.

Het woningbouwfonds zal hypotheken verstrekken aan burgers die geen financiering kunnen krijgen bij traditionele kredietverschaffers zoals banken. Dit fonds is bedoeld voor mensen, voornamelijk kleine zelfstandigen, die geen vast inkomen hebben en niet voldoen aan de strenge criteria van banken. Het garantiefonds zal fungeren als een verzekeringsvoorziening die de hypotheekrente zal betalen wanneer kredietnemers door omstandigheden enige tijd niet aan hun aflossingsverplichting kunnen voldoen.

In de beoogde wetgeving is bepaald dat het garantiefonds 50 procent van zijn bijzondere reserves in het woningbouwfonds belegt. Abdoel ziet graag dat het garantiefonds zeker drie jaar de tijd krijgt om zich te ontwikkelen. Pas als na drie jaar bij evaluatie is gebleken dat het garantiefonds goed draait, zou het een deel van de reserves in het woningbouwfonds moeten beleggen.

“Ook moet de wet Nationaal Garantiefonds ondersteunend zijn naar het Woningbouwfonds. Het moet niet zo zijn dat de ene doelgroep wel toegang heeft tot dat ene fonds, maar niet tot het andere of omgekeerd waardoor onwerkbare situaties ontstaan”. Hij benadrukte dat de twee wetten vooral zijn bedoeld om de mensen te helpen die niet naar de bank kunnen gaan en zo in handen van gewetenloze geldschieters worden gedreven.

“Van de uitbuiting en afpersing die daar plaatsvinden weten we allemaal. Die groep moet geholpen worden. Situaties waarbij mensen een bedrag van SRD 5.000 lenen bij een geldschieter om wat te renoveren en hun huis en perceel kwijtraken moet met deze twee wetten zoveel als mogelijk verholpen zijn en geminimaliseerd worden”, zegt de commissievoorzitter, Marlon Budike.

BRON: www.dwtonline.com


MI GLIS

BEKENDMAKING VAN HET MANAGEMENT INSTITUUT GLIS d.d. 7 maart 2019

Het Management Instituut GLIS brengt het volgende onder de aandacht van het publiek.

Sedert 28 oktober 2016 is het Staatsbesluit Perceels Identificaties (SB 2016 no. 129) in werking getreden, welk dwingend voorschrijft dat uitmetingskaarten van percelen, die door landmeters worden geproduceerd, moeten worden goedgekeurd door het MI-GLIS. Hierdoor wordt gegarandeerd dat uitmetingskaarten voldoen aan internationale normen en standaarden. Indien de uitmetingskaart (perceelkaart) door het MI-GLIS is goedgekeurd, wordt deze voorzien van een perceelsID.

Veel klachten hebben het Instituut bereikt over lange wachttijden en hoge kosten die door landmeters bij hun cliënten in rekening worden gebracht.  Voor de goede orde brengt het MI-GLIS het volgende onder de aandacht:

1. Het MI-GLIS neemt de door de landmeter ingediende uitmetingskaarten binnen drie werkdagen in behandeling. Pas nadat eventuele correcties door de landmeter zijn aangebracht, zal een perceelsID worden toegekend.

2. Er is geen discussie mogelijk over de behandeling van de uitmetingskaart tussen het MI-GLIS en het publiek. Uitmetingskaarten ter goedkeuring aangeboden aan het MI-GLIS, zijn eigendom van de landmeter die ze heeft ingediend.

3. De kosten voor de goedkeuring van een uitmetingskaart inclusief het toekennen van een perceelsID door het MI-GLIS bedragen slechts SRD 50,- (vijftig Surinaamse Dollars).

4. Voor de vervaardiging van uitmetingskaarten dient het publiek zich uitsluitend te wenden tot beëdigde landmeters in Suriname.

5. Landmeters zijn zelfstandige ondernemers. Het MI-GLIS heeft geen enkele bevoegdheid om hen tarieven voor te schrijven.

6. Het publiek wordt geadviseerd om bij de voorgenomen verkoop van percelen vroegtijdig contact te maken met een beëdigde landmeter.

7. Percelen waarvan er een moderne uitmetingskaart inclusief perceelsID bestaat, hoeven niet opnieuw te worden uitgemeten.

Bron: MIGLIS


MI GLIS

Voor onder andere het garanderen van de continuïteit in de dienstverlening zijn er plaatsvervangend bewaarders benoemd:
• Mr. Norman Doorson, hoofd van de afdeling Bijhouding binnen het MI-GLIS Kantoor van de Bewaarder;
• en Mr. Moernisa Power, MI-GLIS Bedrijfsjurist benoemd tot plaatsvervangend Bewaarder

Bron: MIGLIS


Sociale woningbouw

De Hakrinbank en de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), waarvan de laatste mede in haar hoedanigheid als beheerder van het Fonds Woningbouw van de overheid, zijn een samenwerking aangegaan om het woningbezit onder vooral middeninkomens gezinnen te stimuleren.

De volkswoningbouw, die eerst alleen via de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) ging, heeft zijn nut bewezen, maar het blijkt ook dat veel geïnteresseerden niet voldeden aan de voorwaarden omdat zij een hoger salaris verdienden dan de gestelde limiet. Zij misten de boot om in aanmerking te komen voor een huis binnen het woningbouwprogramma en de daaraan gekoppelde financieringsmogelijkheden, de zogenaamde 5% hypotheken.

In de samenwerking zal de Hakrinbank zich vooral richten op de middeninkomensklasse, waardoor ook gezinnen in deze categorie gemakkelijker in aanmerking kunnen komen voor een woning op één van de projecten van het Fonds Woningbouw. De financiering zal geschieden op basis van de 7% kasreserve hypotheekregeling.

Binnen de middeninkomensklasse is er ook behoefte aan een betaalbare eigen woning en door gericht te werken aan het oplossen van de knelpunten is deze groep goed in staat een eigen huis af te lossen.

“wij als Hakrinbank willen onze cliënten ondersteunen bij het realiseren van die droom van een eigen woning”, zegt Rafiek Sheorajpanday, Commercieel Directeur van de Hakrinbank. Hij tekende donderdag samen met SPSB-directeur Ginmardo Kromosoeto de samenwerkingsovereenkomst om gezamenlijk te werken aan het bevorderen van het woningbezit onder middeninkomensklasse gezinnen.

De samenwerking regardeert het bieden van concrete oplossingen voor de knelpunten, waaronder een betaalbare bouwkavel in een project met goede infrastructuur en nutsvoorzieningen, herfinanciering van eventuele reeds bestaande schulden en bouwopties met een goede prijs/kwaliteit verhouding en onafhankelijke monitoring van de voortgang van de bouw. De heer Kromosoeto geeft aan dat deze samenwerking past binnen het huisvestingsbeleid van de overheid om effectief de woningnood op te lossen. Sheorajpanday geeft aan dat de rode draad een ketenbenadering is waardoor cliënten meer zekerheid hebben dat zij het doel, eigenlijk de droom van een eigen woning kunnen realiseren. De samenwerking met de SPSB moet daarom gezien worden als een poging daar meer invulling aan te geven. “Dit is groter dan een SPSB en dit is groter dan een Hakrinbank. We kijken er naar uit dat ook alle andere banken hierin zullen participeren. We vinden het wel een voorrecht om als Hakrinbank als eerste hiermee te starten en kijken uit naar een hele goede constructieve samenwerking om de doelen die we hiermee voorop stellen te realiseren.”

Ook SPSB-directeur Kromosoeto is blij met de verruiming die er nu plaatsvindt dankzij de samenwerking met de Hakrinbank. “De regering is haar woningbouw project gestart voor lage inkomensgroepen en dat is die zogenaamde 5 procent-lening. De groep daarboven wordt eigenlijk gediscrimineerd, want als je voorbij een bepaald inkomen verdient dan hoor je niet in aanmerking te komen voor die 5 procent. Wij kijken nu naar die klasse daarboven en in principe hebben we nu iedereen kunnen coveren”, aldus Kromosoeto.

BRON: UNITEDNEWS


Luxueus en stijlvol wonen vanaf Euro 17.300!!!!

Dat is nu mogelijk met 1 van de modellen uit onze Lavish Home- lijn. Tijdens de laatste editie van de Bouw- en Woonbeurs, heeft de soft-launch van deze modellen reeds plaatsgevonden.

 Je hebt de keuze uit een viertal modernistische ontwerpen, waar je je eigen draai aan kunt geven.

De woningen worden sleutelklaar opgeleverd, dus inclusief MDF-keuken, sanitair en volledige betegeling. Er wordt gebouwd volgens de traditionele bouwstijl, dus duurzaam, wat het afsluiten van een woonverzekering makkelijk maakt.

De bouwtijd ligt tussen de 8 en 10 weken . Een eventuele bouwfinanciering, kan vanwege onze samenwerking met de Finabank, tot in de puntjes gefinaliseerd worden.

          Voor meer informatie stuur je een e-mail naar:  lavish@renaissance-realty.net

fb 4

 fb 1

fb 4

fb 3


RENAISSANCE REALTY APP IN GOOGLE PLAY EN APPSTORE!

Renaissance Realty heeft als enige makelaar in Suriname een eigen app gelanceerd waardoor u altijd en overal toegang heeft tot onze informatie.

Met onze nieuwe app staan wij in directe verbinding met onze klanten, u kunt namelijk met 1 druk op de knop een bericht sturen of telefonisch contact met ons opnemen.
Wij hebben onze gehele portfolio bij de hand en kunnen u op die wijze ook makkelijker een alternatief aanbieden op basis van uw wensen en eisen.

Als gebruiker heeft u alle informatie over een woning bij de hand en wordt u gelijk geinformeerd bij een nieuw object of prijswijziging.

De laatste ontwikkelingen van ons bedrijf en binnen de markt zijn ook op de voet te volgen.
U kunt zelfs ook objecten met vrienden en familie delen via email of sociale media.

Bij Renaissance Realty draait alles om de wensen en eisen van onze klanten.
Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

Wilt u ook deel uitmaken van deze nieuwe gebruikservaring binnen de Surinaamse makelaardij?

Download de Renaissance Realty app dan nu via 1 van onderstaande links:
Google Playstore (Android apparaten) of Appstore (Apple apparaten)

IMG_7645


GLIS PerceelID:

Vanaf 1 mei 2017 is voor het verkopen, schenken, verdelen, verkavelen, samenvoegen of het vestigen van een zakelijk recht, zoals vruchtgebruik of hypotheek een PerceelsID vereist.
Het is een unieke identificatie van een perceel. Net zoals elke burger over een ID nummer beschikt voor burgerzaken, krijgt elk perceel een PerceelsID.

Alleen als u een nieuwe perceelkaart laat maken en/of u “zaken gaat doen” in relatie tot het perceel, is aanvragen en toekennen van een PerceelsID relevant.

De voordelen van een PerceelsID zijn:
a.         het geven van meer zekerheid over de ligging en de oppervlakte van een perceel (vele grensproblemen);
b.         het is een eenduidige manier van nummering van percelen;
c.         de percelen met een PerceelsID zijn makkelijker vindbaar via het digitale systeem van het MI-GLIS.

Elke aanvraag voor een PerceelsID moet bij het MI-GLIS worden ingediend door een beëdigde landmeter en gebeurd steeds bij het vervaardigen van een nieuwe perceelkaart.
Burgers kunnen de PerceelsID niet zelf aanvragen.

Nadat het volledig verzoek is ingediend door een beëdigde landmeter zal binnen 3-5 werkdagen een PerceelsID worden afgegeven door het MI-GLIS.

Nb. Percelen welke door de overheid zijn toegewezen na 28 oktober 2016 dienen te worden voorzien van een PerceelsID.

Uiteraard kunnen wij u eveneens van dienst zijn bij het verkrijgen van een PerceelsID.
Stuurt u gerust een email naar: info@renaissance-realty.net

error: Content is protected !!